správce veřejné zeleně, město Kopřivnice, odbor životního prostředí a zemědělství