Provádíme zakládání všech typů zeleně, dokážeme Vám tak založit trávník, vysadit strom, keř, skupinu, nebo založit okrasný či užitkový záhon. Zvládneme osázet celou zahradu, nebo třeba i jen některou její část.

K založení přistupujeme s ohledem na přání a požadavky klienta, stanovištní a klimatické podmínky a rostlinná specifika. Výsadba je prováděna na základě návrhu, který vychází z estetických pravidel a sdružuje rostliny především podle barvy jejich květů, listů nebo vybarvení dřeva tak, aby byly ve vzájemné harmonii nebo naopak ve vhodném kontrastu. Můžeme tak sesazovat druhy rostliny aby byly ve vzájemné han rmonii nebo naopak ve vhodném kontrastu.a sebe v průběhu roku navazovaly kvetením, přitahovaly pozornost nápadnými plody, květy či barvou olistění. Zahradu tak komponujeme v různých barvách a stylech, čímž dokážeme zohlednit osobní styl klienta, okolní architekturu nebo okolní přírodu.

Důraz klademe na seskupováním rostlin podle jejich přirozeného výskytu na stanovištích v co možná největší míře, čímž napodobujeme přírodu.

Pozornost také věnujeme budoucím nárokům na údržbu, kterou Vám po dokončení rovněž nabízíme.

Výsadby jsou v největší míře realizovány v jarních a podzimních termínech, s ohledem na povětrnostní a klimatické podmínky. Dokážeme ale volbou vysazovaného rostlinného materiálu, použitou technologií a následnou péčí výsadby realizovat i mimo toto období.

Terénní úpravy a zakládání travnatých ploch
Nejvíce užívanou částí každé zahrady je trávník, ať již se jedná o smaragdově zelený pečlivě udržovaný, nebo třeba květinovou louku. Trávník dává vyniknout ostatním výsadbám zeleně, působí uklidňujícím dojmem, ale hlavně poskytuje pro své majitele rozšířený prostor svého obydlí.

Jsme schopni Vám takový trávník založit i včetně předcházejících terénních úprav. Zda takovou plochu založíme klasicky výsevem, nebo pokládkou již hotového travního koberce, pak bude záležet už jen na Vás. Obě metody mají svá pro i proti.

Výsadba zeleně
Provádíme výsadby stromů různých velikostí a druhů. Od malých až po velké, třeba i několik desítek let starých. Vysazujeme keře a skupiny keřů, včetně tzv. živých plotů.
Zakládáme okrasné záhony z letniček, trvalek, okrasných trav či cibulnatých rostlin, nebo jejich různé kombinace, ale také bylinkové a užitkové záhony.

Speciální ozelenění

  • V rámci zakládání zeleně jsme schopni založit a osázet i střešní zahradu včetně zajištění a dodávky materiálu pro její konstrukční řešení, které se odvíjí podle typu vegetace (extenzivní, intenzivní apod.)
  • Dokážeme provést zpevnění příkrých svahů osázením vegetací v kombinaci s použitím speciálních materiálů. Provádíme výsadby rostlin k vodorovným či svislým konstrukcím (pergoly, loubí, opěrné stěny).

Úprava stávající zeleně (rekonstrukce)

Máte na zahradě "přerostlou" zeleň se kterou si nevíte rady, nebo jen se Vám některá část zahrady přestala jen líbit a chcete změnu? Žádný problém, přijedeme, obhlédneme a navrhneme řešení a zpracujeme cenovou nabídku.

img_divider