K navrhování zeleně přistupujeme individuálně, zohledňujeme specifika rostlinného materiálu a individuální požadavky a přání klienta. Prostor musí být rozčleněn účelně a esteticky, přičemž je třeba zohlednit klimatické a stanovištní podmínky, orientaci ke světovým stranám, ale také okolní přírodu. Aby zahrada a výsadba zeleně tyto požadavky opravdu plnila, je nutné svěřit její projekt do rukou odborníka. Dokážeme to pro vás zpracovat.

Studie a návrhy sadových úprav
Jsme schopni zajistit návrh ozelenění od studie až po kompletní projektovou dokumentaci. V rámci přípravy stavby spolupracujeme také s ostatními profesemi na zpracování projektové dokumentace ve všech stupních (studie, projekt pro územní či stavební řízení, prováděcí dokumentace). Součástí zpracované dokumentace je pak i zpracování položkového rozpočtu a také návrhu následné péče (údržby).

Dendrologické průzkumy, hodnocení zeleně a poradenská činnost
Zajistíme zpracování Dendrologického průzkumu a hodnocení dřevin, případně i jejich ocenění. Jsme schopni pak následně zastupovat investora při jednání s orgány státní správy a samosprávy v rámci podávání žádosti o povolení ke kácení dřevin. Můžeme také ale zpracovat návrh náhradní výsadby a zajistit jeho projednání s dotčenými orgány.

img_divider